เริ่มแผนชีวิตที่ต้องการ

ด้วยการวางแผนการเงิน A B C และ D ตามความเหมาะสมของแต่ละคน
มั่งคั่ง อย่างมั่นคง และปกป้องความเสี่ยงให้ " โลกของคุณ " สมบูรณ์แบบ!

WE พร้อมมอบแผนการเงินให้คุณได้...ด้วยวิธีการดังนี้!

1. Awareness รู้จัก
หลักการวางแผนการเงิน

  การเริ่มต้นปฏิบัติตามแผนการเงิน คุณจำเป็นต้องทราบพื้นฐานในการวางแผนการเงินเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำตามแผน

เริ่มจากกำหนดเป้าหมายที่สำคัญ และ กำหนดลำดับความสำคัญของแผนการเงิน

แผนการเงินของคุณ....เพื่อครอบครัว
งบดุล Balance Sheet

2. Balance sheet
ตรวจงบดุล หนุนชีวิต

  ก่อนจะก้าวสู่การลงทุน หรือ จะตัดสินใจทำอะไร ให้รู้จักตัวเอง ว่าที่ผ่านๆมาเราใช้เงินกับอะไรไป?

ในอดีตหากเราออมเก่ง แล้วเราออมในสินทรัพย์อะไร หาคำตอบได้ในหน้านี้ เมื่อกรอกข้อมูลก็จะทราบอัตราส่วนการเงินเบื้องต้น รวมถึง ความมั่งคั่งสุทธิของเราเอง

3. CASH FLOW
กระแสเงินสดเท่าไรให้บริหาร

  4 กล่องนี้จะส่องอนาคตคุณ ได้แก่ กระแสเงินสดรับ และ กระแสเงินสดจ่ายคงที่ / ผันผวน / ลงทุน 

Money Take home คือเงินที่คุณนำจากที่ทำงาน กลับเข้าบ้านได้จริงๆ นี่คือเงินที่เราต้องนำไปวางแผนต่อไป เพื่อฝันอันยิ่งใหญ่ของแต่ละคน

แผนการเงินของคุณ....เพื่อครอบครัว
Solution : แผนเกษียณ

4. Determine
ออกแบบแผนการเงิน

  ก่อนจะก้าวสู่การลงทุน หรือ จะตัดสินใจทำอะไร ให้รู้จักตัวเอง ว่าที่ผ่านๆมาเราใช้เงินกับอะไรไป?

ในอดีตหากเราออมเก่ง แล้วเราออมในสินทรัพย์อะไร หาคำตอบได้ในหน้านี้ เมื่อกรอกข้อมูลก็จะทราบอัตราส่วนการเงินเบื้องต้น รวมถึง ความมั่งคั่งสุทธิของเราเอง

อยากเริ่มต้นวางแผนการเงิน เริ่มอย่างไรดี?

ให้เราช่วยแนะนำคุณในช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นคุณจะมีความสามารถบริหารเงินทันที “เริ่มต้นไม่ง่าย เริ่มได้แล้วไม่ยากเลย”

1. รู้จักสไตล์การใช้ชีวิต

คำแนะนำที่ดี คือคำแนะนำที่พอดีกับความต้องการ และ Lifestyle ของคุณ โดยมักมีความเหมาะสมตามช่วงชีวิต

2. ค้นหาเป้าหมายการเงินของเรา

เป้าหมายที่ต้องการวางแผน มีระยะเวลากำหนดชัดเจน และ
จัดลำดับความสำคัญก่อน-หลัง เพื่อเริ่มต้นวิเคราะห์แผน

3. วิเคราะห์แผนการเงิน

วิเคราะห์งบดุล งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน บริหารความเสี่ยง การออม การลงทุน เพื่อให้แผนการออกแบบให้แม่นยำกับเป้าหมาย (Gap Analysis)

4. เสนอแผนการเงินที่ตอบโจทย์

สรุปเป้าหมายที่ต้องการ แนวทางปฎิบัติ สินค้าทางการเงิน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและวัดผลในแต่ละเป้าหมาย

5. ลงมือปฏิบัติ

ทำความเข้าใจในเงื่อนไขของแผนที่เลือกปฎิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ ทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน

6. ทบทวนแผนการเงิน

แผนการเงินมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ภายในและภายนอก เช่น สถานภาพส่วนตัว เป้าหมาย สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย อัตราดอกเบี้ย

สนใจการวางแผนการเงิน ลงทะเบียนเพื่อรับคำปรึกษา!

ขอบคุณที่ให้สนใจวางแผนการเงินกับ Wealth engineer

สิ่งที่คุณจะได้รับ อาจเปลี่ยนแปลง หรือตอกย้ำแนวคิด และ วิธีการบริหารเงิน

WEALTH Engineer Co.,Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้น3 อาคารศุภาคาร 723 ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 094-892-2464 , 02-673-1716

นักวางแผนการเงินผู้ผ่านการอบรมจากWE Academy