ตัวอย่างการใช้งานของแต่ละApplication

วิธีใช้งาน SCB Easy Invest

วิธี ใช้งาน Nomura iFund

วิธีใช้งาน Finnomena

Open New Account

บริการเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนโดยนักวางแผนการเงินมืออาชีพ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง  บ.หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)บ.หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)บ.หลักทรัพย์ฟิลลิป จำกัด(มหาชน)บ.หลักทรัพย์นายหน้าฯ ฟินโนมีนา จำกัด

  ชื่อ – นามสกุล

  อายุ

  เพศ

  สถานะ

  Email

  เบอร์โทรศัพท์

  ผู้แนะนำการลงทุนที่ท่านรู้จัก (ถ้ามี)

  สินค้าที่สนใจ
  หุ้น , TFEXกองทุน(Mutual Fund)RMF/SSF

  วันที่

  เวลา

  สถานที่