เป็น FA กับเราดีอย่างไร?

การเตรียมตัวสู่ FA 101
  • เรามีทีมงานที่ช่วย สนับสนุน และ ให้คำแนะนำสำหรับ นักวางแผนการเงินมือใหม่!
  • เรามีเครื่องมือช่วยในการวางแผนการเงิน “WEALTH NAVI” ให้ท่านสามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ
  • เรามีผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ทุกด้านของการวางแผนการเงิน
  • เรามีระบบการเรียนOnline สำหรับผู้เริ่มต้นให้เข้าใจผลิตภัณฑ์
  • แม้เพิ่งเริ่มต้นก็สามารถมีBonusพิเศษสูงสุด 10,000 บาท (ไม่รวม Commision)
Financial Advisor WE
WEALTH NAVI
  • สร้างที่ปรึกษาการเงินคุณภาพ FA อาชีพที่น่าสนใจซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด
  • หากคุณรักการเรียนรู้ ต้องการปรับตัวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ!
  • รู้ความต้องการของผู้รับคำปรึกษา Client Center ไม่ใช่ Product Approach
  • ทุกการทำงานคำนึงถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว และภาพลักษณ์ของวิชาชีพ!

โปรดกรอกฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ Financial Advisor

WE office FR