financial
Advisory

ที่ปรึกษาการเงิน(FA)
คือผู้ให้คำปรึกษาในการบริหารเงิน ซึ่งรวมถึง การลงทุน ประกันฯ อสังหาฯ พร้อมสอดส่องดูแล การวางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษาบุตร บริหารภาษี ฯลฯ

ถ้าคุณอยาก
"ทำงานเพื่อเงิน" ให้ไปโรงเรียน

แต่ถ้าคุณอยากให้ "เงินทำงาน"

คุณต้องเรียนรู้เรื่องการเงิน

ผู้แต่งหนังสือ พ่อรวยสอนลูก
โรเบิร์ต คิโยซากิ

"เริ่มต้นไม่ง่าย เริ่มได้แล้วไม่ยาก"

เรื่องการเงินเป็นเรื่องที่โรงเรียนไม่เคยสอน… แต่ไม่ว่าใครๆก็สามารถเรียนรู้เรื่องการเงินได้ และหากคุณหลงใหลสนุกกับการวางแผน คุณสามารถทำเป็นอาชีพได้ หากคุณมีตลาดของคุณ มีไหวพริบในการอธิบาย และมีความสุขทุกครั้งที่มีการแบ่งปัน

Click -> FinPlan (เพื่อรับชมวิธีการทำงานของเรา)

หลักสูตรที่ปรึกษาการเงินมีคุณวุฒิมากมาย และ ใบอนุญาตต่างๆ เรามีระบบและเส้นทางอาชีพที่สามารถช่วยให้คุณเป็นที่ปรึกษาการเงินคุณภาพเพื่อสังคมรอบตัวของท่าน มาช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรไทยไปด้วยกัน! Wealth Engineer มีระบบและผลงานคุณภาพเป็นที่ยืนยันด้วยคุณวุฒิจากสมาคมฯ GAMA INTERNATIONAL / TNQA / MDRT

กว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาการเงิน เริ่มต้นจาก Oreintation กันก่อน เข้าใจวิสัยทัศน์บริษัท และ ความต้องการของผู้รับบริการ

และเข้าสู่ระบบกระบวนการสร้าง และพัฒนาทักษะที่สำคัญ สอบใบอนุญาต และ คุณวุฒิต่างๆตามเส้นทางที่เราอยากจะเป็น

Register WE Advisor

WEALTH ENGINEER OFFICE