ETF มีกี่ประเภท?

investment
ETF เป็นกองทุนที่มีการซื้อสินทรัพย์มาเก็บไว้ เมื่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลง ETF ก็จะมีราคาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

วันนี้ก็จะมาทำความรู้จักกับ ETF ให้มากขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับ จากบทความก่อนหน้านี้ก็ทำให้ทุกคนได้รู้จักกับ ETF กันไปประมาณหนึ่งแล้ว แต่กองทุน ETF ก็มีให้เลือกเยอะมาก เราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับประเภทและตัวอย่างของกองทุน ETF กันครับ

ETF เป็นกองทุนที่มีการซื้อสินทรัพย์มาเก็บไว้ เมื่อราคาสินทรัพย์เปลี่ยนแปลง ETF ก็จะมีราคาเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ประเภทของ ETF จึงแบ่งตามดัชนีอ้างอิง หรือประเภทของสินทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้

  1. Equity ETF เป็น ETF ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นในประเทศ โดยจะมีการลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีต่าง ๆ เช่น

1DIV: กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF ดัชนีอ้างอิงคือ SET High Dividend 30 Index หรือ SETHD ซึ่งดัชนี SETHD สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมหุ้นปันผลสูง 30 ตัว

1DIV จึงเหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนหุ้นปันผลสูงที่กระจายความเสี่ยงไปยังหุ้นปันผลสูง 30 ตัว

BMSCG: กองทุนเปิด BCAP MID SMALL CG ETF

ดัชนีอ้างอิงคือ BCAP Mid Small Cap CG Index TR ซึ่งเป็นดัชนีที่มีหลักการเลือกหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีธรรมาภิบาลและสภาพคล่องสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย BMSCG จึงเหมาะกับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีธรรมาภิบาล แต่ต้องรับ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของหุ้น

TH100 และ BSET100: กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF และกองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF

TH100 ใช้ SET100 Index เป็นดัชนีอ้างอิง BSET100 ใช้ SET100 Total Return Index เป็นดัชนีอ้างอิงซึ่ง SET100 คือหุ้นพื้นฐานดี 100 อันดับแรก จึงทำให้ ETF สองตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนจากหุ้นพื้นฐานดีและได้ผลตอบแทนใกล้เคียง SET100 และ SET100TRI

————————————————————————————————–

  1. Sector ETF มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น

EBANK: กองทุนเปิด KTAM SET BANKING ETF TRACKER ใช้ SET Banking Sector Index เป็นดัชนีอ้างอิง ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจธนาคาร ETF กองนี้เปรียบเสมือนการซื้อหุ้นกลุ่มธนาคารทั้งหมด EBANK เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบธุรกิจธนาคาร และคนที่ต้องการลงทุนตามวัฎจักรเศรษฐกิจ ซึ่งต้องรับความผันผวนจากการลงทุนได้ด้วย

ENGY & ENY: กองทุนเปิด MTRACK ENERGY ETF และ กองทุนเปิด KTAM SET ENERGY ETF TRACKER

ทั้งสองกองทุนใช้ดัชนีอ้างอิง SET Energy & Utilities Sector Indexหากลงทุนใน ETF กองนี้ เท่ากับว่าได้ซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค ENGY & ENY เหมาะกับนักลงทุนที่อยากลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคโดยใช้เงินลงทุนที่ไม่มากและรับความผันผวนของตลาดได้

————————————————————————————————–

  1. Foreign ETF มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาหุ้นต่างประเทศ หรือกลุ่มหุ้นต่างประเทศ เช่น

CHINA: กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทมซีเอสไอ 300 ไชน่าแทร็กเกอร์

ใช้ดัชนี CSI300 Index เป็นดัชนีอ้างอิงกองทุนนี้ลงทุนในกองทุน W.I.S.E-CSI300 China Tracker เพื่อให้ได้ผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี CSI300 Index โดยดัชนี CSI300 Index ประกอบด้วยหุ้น A-Shares 300 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เสินเจิ้น ตลาดทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ซึ่งคัดเลือกจากหุ้น 1,800 ตัวอีกที

CHINA เหมาะกับคนที่ต้องการลงทุนในตลาดหุ้นจีนโดยใช้เงินทุนไม่สูงมากซึ่งถือว่ามีความน่าสนใจมากเนื่องจากบริษัทต่าง ๆ ในจีนมีกำลังการขยายตัวอย่างรวดเร็วนั่นเอง

————————————————————————————————–

  1. Bond ETF มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงราคาตราสารหนี้ เช่น

ABFTH: กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ ใช้ดัชนีอ้างอิงคือ iBoxx ABFTH Index คือตราสารหนี้ภาครัฐ กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทยหรือออกโดยภาครัฐที่มีรัฐบาลไทยเป็นผู้ค้ำประกัน ทำให้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ แต่กองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวจึงมีโอกาสที่ระยะสั้นอาจขาดทุนได้

ABFTH เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาว ไม่ต้องการความเสี่ยงสูงและต้องการเงินปันผล

————————————————————————————————–

  1. Gold ETF มุ่งสร้างผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีราคาทองคำ เช่น

GLD: กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟแทร็กเกอร์

ใช้ดัชนีอ้างอิงคือ LBMA Gold Price AM USD โดยกองแม่คือกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเหมาะกับนักลงทุนที่สนใจลงทุนหรือเก็งกำไรในทองคำ หรือต้องการบริหารพอร์ตแบบ Asset Allocation เพื่อกระจายความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนโดยรวม

————————————————————————————————–

หวังว่าทุกท่านคงจะได้รู้จักกับกองทุน ETF กันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ จะเห็นว่า ETF ก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภทเลย ซึ่งกองทุน ETF ที่เพจเรายกตัวอย่างมาก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ ETF ทั้งหมดเท่านั้น ถ้าใครสนใจที่จะลงทุนกับ ETF ก็อย่าลืมศึกษาและอ่านรายละเอียดให้ดีก่อนที่จะลงทุนกันด้วยนะครับ

ประเภทของกองทุน ETF
0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *