ETF เหมาะกับใครบ้าง??

investment
ETF เหมาะกับใครที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนพอร์ตการลงทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนี คุ้นเคยกับการลงทุนในกองทุนรวมต้องการซื้อขายแบบ Real Time
ETF เหมาะกับใคร

หลังจากที่เราได้รู้จักกับ ETF ไปพอสมควร แล้ว ETF เหมาะกับใครบ้าง

1. คนที่สนใจจะเริ่มลงทุน (มีเป้าหมายการเงินระยะกลาง-ยาว)

2. คุ้นเคยกับการลงทุนในกองทุนรวม

3. ต้องการซื้อขายแบบ Real Time

4. มีต้นทุนน้อยและต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

5. กำลังสร้างพอร์ตการลงทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนีทั้งในและต่างประเทศ

6. อยากลงทุนในทองคำที่อ้างอิงราคาได้ทันที และใช้พอร์ตเดียวกับการลงทุนในหุ้น

—————————————

ใครที่มีคุณสมบัติ 6 ข้อนี้แล้วยังไม่รู้จะลงทุนที่ไหน เราขอแนะนำให้ลงทุน ETF นะครับ อย่างไรก็ตาม ETF ก็มีหลากหลายประเภท ถ้าใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ติดตามตอนต่อไปกับทางเพจของเราได้เลยนะครับ

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *