squid game1
อ่านต่อ

ข้อคิดจากการดูหนัง Squid Game

หนังเรื่อง Squid Game ดูแล้วได้อะไรกว่าที่คิด ในชีวิตของผู้เล่น ล้วนประสบปัญหาการเงิน...​เราได้เรียนรู้อะไร ไปติดตามกันเลย
อ่านต่อ

การวางแผนก่อนเกษียณ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ

อาชีพเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เป็นอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากเป็นพิเศษ เพราะนอกจะต้องบริหารการเงินของตัวเองแล้วยังต้องบริหารเงินของธุรกิจ หรือต้นทุนในการดำเนินกิจการอีกด้วย ...
อ่านต่อ

เทคนิคการเก็บเงินแบบ 6 JARS

เพราะ”เงินได้”ไม่สำคัญเท่า”เงินเหลือ” ในแต่ละเดือนที่เรามีรายได้เข้ามา แต่ละคนมีวิธีบริหารจัดการกันอย่างไรบ้าง บางคนอาจจะใช้วิธีจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆก่อน เหลือเท่าไหร่ค่อยมาคิดว่าจะใช้อะไรต่อ!หรืออาจจะจ่ายเพลินเลย ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน พอปลายเดือนได้แต่เฝ้ารอเมื่อไหร่จะต้นเดือนอีกครั้ง? มีเทคนิคดีๆในกการเก็บเงินแบบ 6 JARS...
อ่านต่อ

เทคนิคการปลดหนี้ เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

ไม่มีหนี้ จะRetireก็ Happy Happy!! #5เทคนิคการบริหารหนี้อย่างยั่งยืน! 1.เข้าใจหนี้ และมีPassion จงเข้าใจความอันตรายของการเป็นหนี้ที่ไม่ดี หลังจากตอบสนองNeed รูดช๊อปมาแล้ว