อ่านต่อ

กับดักของถูก . . .

#Flash Sale! #ของมันต้องมี! #ราคาพิเศษ! ... กี่ครั้งแล้วที่เรามีเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลจริงๆ อีกหนึ่งแนวคิด ที่ไว้ดักจับ กับดับของถูก....