อ่านต่อ

การวางแผนก่อนเกษียณ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ

อาชีพเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เป็นอาชีพที่ต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากเป็นพิเศษ เพราะนอกจะต้องบริหารการเงินของตัวเองแล้วยังต้องบริหารเงินของธุรกิจ หรือต้นทุนในการดำเนินกิจการอีกด้วย ...