LIFE ADVISOR (LA)

ผู้ให้คำแนะนำปรึกษาด้านประกันชีวิต และสุขภาพ

LIFE ADVISOR ช่วยท่านได้อย่างไร? 1.ค้นหาเป้าหมาย 2.วางแผน 3.บริการ

 • ได้ร่วมงานกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ AIA ที่มีความมั่นคงและดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี ทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค
 • รับค่าสนับสนุนผลงานสูงสุดถึง 10,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นที่ไม่จำกัดความสามารถ
 • เน้นหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์ให้พัฒนาความรู้ความสามารถได้ทุกที่ทุกเวลา
 • บริหารเวลาการทำงานและชีวิตส่วนตัวได้เองตามไลฟ์สไตล์ โดยเลือกที่จะทำเป็นงานเสริมหรืองานหลักก็ได้
 • มีกิจกรรมและทีมงานที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือตลอดระยะเวลาโปรแกรม

AIA LIFE ADVISOR (LA)

 • โปรแกรมสำหรับตัวแทนใหม่เรียนรู้ออนไลน์และการทำกิจกรรมต่าง ๆกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ เพื่อเป็นที่ยอมรับโดยเร็ว โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 • อายุระหว่าง 27 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีใจรักการบริการ เน้นการวางแผนไม่เน้นขาย

“ที่ปรึกษาการเงินยุคใหม่

ห่วงใยไม่ห่วงยอด”

ผลประโยชน์จากการเป็น LA

 • ค่าบำเหน็จปีแรก
 • โบนัสรายไตรมาส
 • โบนัสรายปี
 • ค่าบำเหน็จปีต่ออายุ
 • โบนัสการท่องเที่ยว
 • สวัสดิการประกันสุขภาพ
 • ผลประโยชน์จากอาชีพ (Career Benefit)
 • ค่าตอบแทนสมทบ
 • การดูแลทีมงานในองค์กร
 • การขึ้นตำแหน่งผู้บริหารฯ

LIFE ADVISOR ในรายการ “อายุน้อยร้อยล้าน"

ชม Clip เต็ม (20 นาที) : ประกอบด้วยข้อมูล และ ตัวอย่างผู้ที่จบโครงการFA

ชม Clip สั้น (4 นาที) : สรุปย่อโครงการ LA

เมื่อจบโครงการท่านจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานคุณภาพ

WEALTH ENGINEER ACADEMY”

Meeting Room

Office @ อาคารศุภาคาร เซ็นเตอร์ ชั้น3 อยู่ใกล้ๆ ICONSIAM เพียง 900ม.